Home    Raport Bieżący nr 46/2012
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA INTAKUS S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej przekazuje Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 r.

 

załącznik: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 r.