Home    Raport Bieżący nr 44/2012
   Temat:
Zbycie akcji przez Pana Marka Boryczkę.

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki, pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku Pan Marek Boryczka zbył 200.100 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej cenie 0,17 złotego za akcję.