Home    Raport Bieżący nr 42/2012
   Temat:
Zbycie akcji przez Pana Marka Boryczkę.

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki, pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, iż w dniu 31 maja 2012 roku Pan Marek Boryczka zbył 117.382 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej cenie 0,20 złotego za akcję.