Home    Raport bieżący nr 4/2017
   Temat:
Wstępna informacja o przychodach netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2016 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 28 965 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2015 roku o ok 1 026 tys. zł – nastąpił więc spadek przychodów netto  ze sprzedaży o 3,42 %

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2016 rok, wyniosły ok. 120 719 tys. zł. i były wyższe o ok. 17 317 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów na poziomie 16,74 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.