Home    Raport Bieżący nr 33/2012
   Temat:
Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 10 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych stwierdził, iż postanowienie z dnia 30 kwietnia 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu stało się prawomocne z dniem 8 maja 2012 roku.