Home    Raport bieżący nr 3/2009
   Temat:
Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd INTAKUS  S.A.  informuje, że podczas zakończonej w dniu 14 grudnia 2009 r. subskrypcji akcji serii D złożono zapisy na 2.500.000 akcji. W związku z tym w dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd dokonał przydziału 2.500.000 akcji serii D.

Jednocześnie złożono na Giełdę Papierów Wartościowych S.A.  wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji (PDA) na sesji w dniu 22 grudnia br.