Home    Raport Bieżący nr 28/2013
   Temat:
Odroczenie terminu głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Intakus S.A. w upadłości układowej

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu przeprowadzenia głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami w postępowaniu układowym Spółki w dniu 30 kwietnia 2013 roku w ramach odbywającego się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędzia-Komisarz, w związku z wnioskiem dłużnika odroczył głosowanie nad układem na dzień 24 maja 2013 roku na godzinę 10:00. Odroczenie głosowania nastąpiło zgodnie z przepisem art. 283 ust. 4 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.