Home    Raport bieżący nr 25/2017
   Temat:
Przyjcie Emitenta do indeksu sWIG80

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2017 roku ze strony internetowej https://www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=60400 powziął wiadomość, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję, że po sesji w dniu 16 czerwca 2017 roku, akcje Spółki CFI Holding S.A., zostaną zakwalifikowane do portfela indeksu sWIG80.