Home    Raport Bieżący nr 23/2014
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 lutego 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  1. BL10 sp. z o.o. S.K.A, biorący udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 181.311.100 głosów, które stanowiły 9,42 % udziału w głosach na NWZA oraz 6,91 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 6,91 % w ogólnej liczbie głosów;
  2. Phimage Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 19,32 % udziału w głosach na NWZA oraz 14,17 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,17 % w ogólnej liczbie głosów;
  3. Naruwe Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 19,32 % udziału w głosach na NWZA oraz 14,17 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,17 % w ogólnej liczbie głosów;
  4. Restata Investments Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 12,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,52 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,52 % w ogólnej liczbie głosów;
  5. Idea sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 12,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,52 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,52 % w ogólnej liczbie głosów;
  6. Glob Investment sp z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 12,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,52 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,52 % w ogólnej liczbie głosów;
  7. Ecco Inwestycje sp. z o.o. biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 250.000.000 głosów, które stanowiły 12,98 % udziału w głosach na NWZA oraz 9,52 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 9,52 % w ogólnej liczbie głosów.