Home    Raport bieżący nr 18/2017
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na NWZA CFI HOLDING SA w dniu 28 kwietnia 2017 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017 r.:

  1. Restata Investements Limited – posiadająca 8 053 200 akcji uprawniających do wykonywania 8 053 200 głosów, co stanowiło 39,71% głosów na tym WZA i 14,99 % głosów w ogólnej liczbie głosów;
  2. Zbigniew Rożniata – posiadający 2 900 000 akcji uprawniających do wykonywania 2 900 000 głosów, co stanowiło 14,30% głosów na tym WZA i 5,40 % ogólnej liczby głosów.
  3. Paweł Kopania – posiadający 3 800 000 akcji uprawniających do wykonywania 3 800 000 głosów, co stanowiło 18,74 % głosów na tym WZA i 7,07 % ogólnej liczby głosów.
  4.  Janusz Kalinicki – posiadający 3 800 000 akcji uprawniających do wykonywania 3 800 000 głosów, co stanowiło 18,74 % głosów na tym WZA i 7,07 % ogólnej liczby głosów.