Home    Raport bieżący nr 1/2009
   Temat:
Przystąpienie do systemu ESPI. Podstawa prawna: Regulamin korzystania z ESPI, §11 pkt. 1.

Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Od dnia dzisiejszego Spółka przystępuje do przekazywania informacji z wykorzystaniem systemu ESPI zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.