Home    Raport bieżący nr 10/2017
   Temat:
Opuszczenie przez Emitenta indeksu sWIG80

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 3 marca 2017 roku z przekazanego do publicznej wiadomości komunikatu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 marca 2017 roku opublikowanego na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=59948, powziął wiadomość, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję, że po sesji w dniu 17 marca 2017 roku, w związku z rewizją roczną portfeli indeksów, Emitent opuści portfel indeksu sWIG80.