Home    Raport Bieżący 20/2021
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2021 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Katarzyny Chojniak, w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2021 roku.

Pani Katarzyna Chojniak nie wskazała przyczyn rezygnacji.

Zarząd Emitenta pragnie serdecznie podziękować Pani Katarzynie Chojniak za zaangażowanie i dotychczasową współpracę.