Home    Raport Bieżący 2/2021
   Temat:
Przychody Grupy CFI Holding S.A. w IV kwartale 2020 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2020 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A., wyniosły ok. 27 093 tys. zł i były niższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2019 roku o ok. 23 477 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2020, wyniosły ok. 128 733 tys. zł. i były niższe o ok. 49 192 tys. zł od przychodów osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2019 roku.