Home    Raport Bieżący 15/2021
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w III kwartale 2021 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 49 064 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2020 roku o ok. 12 125 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za III kwartał 2021 roku, wyniosły ok. 108 706 tys. zł. i były wyższe o ok 7 066 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2020 roku.