Home    Raport Bieżący 14/2023
   Temat:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 29.06.2023 roku

Zarząd Spółki “CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku w Łodzi.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad oraz, że do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

 

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ CFI Holding S.A. w dniu 29.06.2023 roku