Home    Raport Bieżący 13/2021
   Temat:
CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w II kwartale 2021 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 33 615 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2020 roku o ok. 8 735 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2021 roku, wyniosły ok. 60 383 tys. zł. i były niższe o 4 318 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2020 roku.