Home    Raport Bieżący 1/2020
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta

Zarząd CFI HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 roku otrzymał informację o rezygnacji członka Rady Nadzorczej p. Grzegorza Postka.
Jako przyczynę rezygnacji p. Grzegorz Postek wskazał względy zawodowe.