Home    Raport bieżący nr 47/2016
   Temat:
Realizacja założeń przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego oznaczonego numerem 30/2016 z dnia 23 września 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 26 listopada 2016 roku miało miejsce otwarcie nowej restauracji mieszczącej się na dwóch kondygnacjach nieruchomości przy al. Piłsudskiego 14 w Łodzi pod nazwą „Farina Bianco” o powierzchni ok. 850 m2 przez spółkę zależną od Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Oznacza to rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta działalności w  nowym segmencie rynku – rynku usług gastronomicznych, co stanowi wyraz polityki ekonomicznej, zmierzającej do dywersyfikacji źródeł przychodu podmiotów grupy kapitałowej CFI Holding S.A.

Central Fund of Immovables sp. z o.o., zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 30/2016, planuje w najbliższych kwartałach otwarcie kolejnych restauracji, prowadząc w chwili obecnej prace inwestycyjne związane z rozwojem działalności gastronomicznej.

W ocenie Emitenta, podjęcie działalności  przez spółkę zależną od Emitenta w nowym segmencie rynku, winno przełożyć się na bieżące wyniki finansowe Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a tym samym całej Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A., co z kolei może przełożyć się na wartość akcji Emitenta.