Home    Raport Bieżący 1/2023
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w IV kwartale 2022 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w IV kwartale 2022 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 60 mln zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2021 roku o ok. 20 mln zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2022, wyniosły ok. 218 mln zł i były wyższe o ok. 71 mln zł, od przychodów osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2021 roku.