Home    Raport Bieżący 5/2022
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w I kwartale 2022 roku.

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w I kwartale 2022 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 42 471 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym I kwartale 2021 roku, o ok. 15 703 tys. zł.

Emitent jednocześnie informuje, że wskazany wzrost wartości sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 2021, jest spowodowany ustaniem ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, jakie obowiązywały w analogicznym okresie 2021 roku.