Home    Raport Bieżący 11/2022
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w II kwartale 2022 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w II kwartale 2022 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 57 158 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym II kwartale 2021 roku, o ok. 24 302 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za II kwartał 2022 roku, wyniosły ok. 99 805 tys. zł i były wyższe o ok. 40 181 tys. zł od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2021 roku.