Home    Raport Bieżący 1/2022
   Temat:
Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w IV kwartale 2021 roku

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 41 417 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2020 roku o ok. 11 078 tys. tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok 2020 wyniosły ok. 149 483 tys. zł i były wyższe o 17 904 tys. zł, od przychodów osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w porównywalnym okresie 2020 roku.