Home    Raport Bieżący nr 56/2017
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 18.12.2017 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 r.:
1. Restata Investements Limited – posiadająca 9.936.160 akcji uprawniających do wykonywania 9.936.160 głosów, co stanowiło 13,64% głosów na tym WZA
2. Zbigniew Rożniata – posiadający 8.152.200 akcji uprawniających do wykonywania 8.152.200 głosów, co stanowiło 11,19 % głosów na tym WZA
3. Progress Invest Limited – posiadający 28.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 28.000.000 głosów, co stanowiło 38,43 % głosów na tym WZA
4. Polaris sp. z o. o. – posiadający 26.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 26.000.000 głosów, co stanowiło 35,69 % głosów na tym WZA