Home    Raport Bieżący nr 20/2011
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 18 czerwca 2011 r.

 

Zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 18 czerwca 2011 r.

 

 

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 18 czerwca 2011 r.