Home    Raport Bieżący 43/2017
   Temat:
Informacja o przychodach w Grupie Kapitałowej CFI HOLDING za III Kwartał 2017 r.

Zarząd CFI Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z 12 października 2016 roku informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w III kwartale 2017 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok. 35 273 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym III kwartale 2016 roku o ok. 5 109 tys. zł. Świadczy to zatem, że Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. osiągnęła wzrost wartości przychodów ze sprzedaży netto o 16,94 %.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za dziewięć miesięcy 2017 roku, wyniosły ok. 102 661 tys. zł. i były wyższe o ok. 11 833 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 13,03 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

 

Podstawa prawna:

Art 17 ust 1 MAR – informacja poufna