Home    Raport Bieżący 31/2020
   Temat:
Wykonanie umowy przez Emitenta – zwiększenie zaangażowania w Korporacji Gospodarczej “efekt” S.A.

Zarząd „CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku oraz raportu nr 29/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, zawierających informacje o wejściu w życie umów zawartych przez Emitenta dotyczących nabycia akcji Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2020 roku „CFI Holding” S.A. nabyła 110.605 akcji tej spółki.

W następstwie powyższego, „CFI Holding” S.A. na koniec 30 grudnia 2020 roku posiadała łącznie pośrednio i bezpośrednio 1.640.990 akcji Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, stanowiących około 32,85 % kapitału zakładowego tej Spółki i dających „CFI Holding S.A” prawo do 1.640.990 głosów, co stanowi około 32,16 % ogólnej liczby głosów w Spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.